Avainsanat

, , , , , , , , , , , ,

Kirjoituksemme jatkaa osissa julkaistavaa narsististaselviytymisopastamme.

Narsuselvitysmisopas banneri ennen jälkeen askel 3 AC

Selviytysmioppaan aikaisempien osien linkit:

Tässä on oppaan kolmannen luvun – kävelykartta kolmannen osan alkuosat: viranomaistie, esimiestie ja tukijoukot.

3. Askelkartta – askel 3 A-C

Alla olevassa kuvassa on esitetty tässä luvussa kuvattu askelkartta.

Narsunkohtaamisopas pro 10 step 3AC

Seuraavat askeleet paljastetaan seuraavina viikkoina.

Olet päättänyt, että hetkesi on koittanut. Taistelu alkaa. Olet varautunut siihen, että taistelusta voi tulla pitkä ja että vastustajasi voi käyttää keinoja, jotka eivät millään mahdu omaan oikeustajuusi. Et uskottele itsellesi, että asiat ratkeavat kerralla, vaan hyväksyt sen, että taistelu voi vielä kuukausia, pahimmillaan vuosia.

Muista kuitenkin säilyttää oma ihmisyytesi. Vaikka vastaustajasi taistelee moraalittomasti, säilytä omat rajasi – älä tee sellaista, mitä joutuisit katumaan loppuelämäsi. Ainoa mitä saat hieman katua, on se, että et lähtenyt taisteluun aikaisemmin. Silloin voit sanoa itsellesi, että valitsit juuri sen oikean hetken toimintaan.

3A – Viranomaistie

Välillä saatat tarvita apua viranomaisilta. Tässä tapauksessa viranomaisilla tarkoitetaan esimerkiksi aluehallintovirastoa, työsuojelua tai poliisiviranomaisia. Joka tapauksessa, asioidessasi näiden tahojen kanssa, tarvitset näyttöä tapahtumista. Näin ollen näytön kokoaminen korostuu jälleen – samoin kuin asioitaessa esimiestesi kanssa.

Huomionarvoista ja tärkeää on, ettei työsuojelu, poliisi tai aluehallintovirasto ole vain työntekijää varten. Työnantaja voi hyödyntää näitä tahoja ihan vastaavalla ja näytön kokoaminen on jälleen ensiarvoisen tärkeässä asemassa.

Narsismi itsessään ei ole rikos vaan sairaus. Narsistin käytös sen sijaan ilmenee usein esimerkiksi työpaikkakiusaamisena ja se taas on rikos.

Tästä linkistä löytyy selkeä toimintaohje: http://www.tyosuojelu.fi/fi/hairinta

Kaikki kiusaaminen ei tapahdu normaaleissa työsuhteissa. Vapaaehtoistoiminnassa ja toimiessa esimerkiksi työsuhteen kaltaisessa alohankintasuhteessa tilanne voi monimutkaistua juridisessa mielessä. Kuitenkin, kiusaaminen vapaaehtoistyössä on yhtä tuomittavaa kuin palkkatyössäkin ja aiheuttaa uhrille samanlaista kärsimystä. Tilanne on tällaisessa tapauksessa hoidettava hieman eri tavalla ja eri työkaluin. Kirjoitamme tästä lisää myöhemmin kun olemme saaneet jo pyytämämme selvitykset asianomaisilta viranomaisilta.

3B – Esimiestie

Esimiehellä on lain mukaan velvollisuus puuttua kiusaamiseen. Jokaisella johtajalla on mielestämme myös lakiakin vahvempi moraalinen velvoite suojella johdettaviaan.

Johtaja joka ei suojele, puolusta ja tue johdettaviaan, ei ole kenenkään kunnioituksen arvoinen.

Narsismitapauksissa vaikuttaa siltä, että monesti narsisti kykenee näyttämään täysin erilaisen puolen itsestään esimiehelle kuin kiusatulle. Kokematon tai heikko johtaja saattaakin uskoa ennemmin marttyyriksi heittäytyvää narsistia kuin uhria. Tällöin on ensiarvoisen tärkeää, että olet kerännyt todisteita narsistin käytöksestä. Myös sinua uskovien tukijoukkojen todistus voi auttaa vakuuttamaan epäilevän esimiehen.

Tässä on geneerinen keskustelun kaava, jonka avulla voit valmistautua kertomaan asiasta esimiehellesi:

  • Haluan ilmoittaa häirinnästä työpaikalla.
  • Henkilö XX kiusaa minua toistuvasti mm. (kerro lyhyesti tavat)
  • Kiusaaminen aiheuttaa minulle (kerro oireet) ja se estää minua suoriutumasta täysipainoisesti tehtävistäni ja se aiheuttaa haittaa organisaatiollemme.
  • Lain mukaan esimiehellä on velvollisuus puuttua tilanteeseen. Miten aiot auttaa minua?

Riippuu luottamuksesi asteesta esimieheesi, millä voimakkuudella asia kannattaa esittää ja kannattaako ottaa luotettava tukijoukkosi jäsen tueksi tai todistajaksi.

Jos kaikesta vakuuttelusta huolimatta esimiehesi ei sinua usko eikä ryhdy toimenpiteisiin, kehotamme sinua kääntymään viranomaisten puoleen. Pyri kuitenkin saamaan keskustelullesi joko henkilötodistaja tai kirjallinen dokumentti.

Oma lukunsa on tilanteet, jolloin kiusaaja on ylin esimies, jolloin et löydä toista esimiestä, joka voisi auttaa. Tällöin tukijoukkojen apu ja viranomaistie voivat olla ainoat mahdollisuutesi.

3C – Tukijoukot

Olemme sivunneet tukijoukkoja jo aikaisemmin kohdissa 1C – Uskoudu ja 2D – Kerää resurssit (katso linkin tämän kirjoituksen alusta).

On huomattavasti helpompi tukea taustalta kuin osallistua taisteluun rinta rinnan. Voisi sanoa, että taistelussa ystävyys tosiaan punnitaan. Toisaalta voisi sanoa, että mikään ei syvennä ystävyyttä paremmin kuin yhteinen vihollinen tai taistelu.

Jos olet vähänkään normaalilla mielenlaadulla varustettu ihminen kaikkine tunteineen (mm. empatiakyky, omatunto), joudut taistelussa erittäin kovan stressin ja tunnekuohun valtaan. Silloin analyyttinen ajattelu ja tapahtumien jäsentely vaikeutuu. Tukijoukkosi taas pystyvä mahdollisesti tarkastelemaan asioita enemmän ulkopuolisen silmin hieman pienemmin tunnekuohuin.

Kehotamme miettimään tarkasti kannattaako tukijoukot pitää taustalla ja jopa salassa vai ottaako heitä mukaan taistelun eturintamaan. Mikäli tukijoukkosi ovat enemmän kuin yksi uskottu, voisi toimiva taktiikka olla ottaa joku eturintamaan ja jättää joku reserviin.

Muista myös, että tukijoukoissasi voi parhaassa tapauksessa olla myös viranomaisia ja esimiesportaasi henkilöitä.


Narsististataselvitymisopas jatkuu noin viikon päästä kävelykartan seuraavilla askeleilla.


Kirjoittajat ovat vihkiytyneet ilmiöön omakohtaisten kokemustensa kautta ja myöhemmin auttaessaan lukemattomia yhteisöjä, jotka ovat kärsineet samasta ilmiöstä.

Toni Hinkka, narsulogi

Toni Hinkka, johtamisaktivisti ja suomen johtavan ammattimentorointiyrityksen CxO Mentor Oy:n toimitusjohtaja.
toni.hinkka@cxomentor.fi, www.cxomentor.fi,www.johtamisaktivisti.com, p. 044 306 3949

Markus Lustig, narsulogi

Markus Lustig, Safehousen toimitusjohtaja, Narsistien Uhrien Tuki Ry:n hallituksen jäsen ja työympäristöongelmien asiantuntija sekä Mielenterveyden Keskusliiton hallituksen jäsen.
markus.lustig@safehouse.fi, www.safehouse.fi, p. 046 6006 595