Avainsanat

, , , , , , , , , , , , ,

Tämä kirjoitus jatkaa Narsististaselviytymisopas-kirjoitussarjaa.

Narsististaselvitysmisopas banneri ennen jälkeen askel 3 F

Oppaasta on aikaisemmin ilmestyneet seuraavat osat

Toivomme teidän myös vastaavan NARSISTIKYSELYYMME ja välittävän sitä eteenpäin mahdollisimman laajasti.

Kirjoituksemme käsittelevät ilmiötä yleisellä tasolla, eivätkä ne liity mitenkään yhteenkään tuntemaamme ihmiseen tai organisaatioon. Narsistilla tarkoitamme narsistista persoonallisuushäiriöistä. Ketään ei saa julkisesti leimata narisistiksi, se voi johtaa kunnianaloukkaukseen.  Oman mielipiteenne voitte henkilöstö kuitenkin luoda ja toimia sitten sen mukaisesti. Vaikka vaikea henkilö ei narsisti olisikaan, voivat tässä oppaassa olevat neuvot toimia heidänkin kanssaan. 

3. Askelkartta – askel 3 F

Alla olevassa kuvassa on esitetty tässä luvussa kuvattu askelkartta. Punaisella korostettu osio käsitellään tässä kirjoituksessa.

Narsistinkohtaamisopas pro 10 step 3F

Seuraavat askeleet paljastetaan seuraavina viikkoina.

Nyt sinun pitäisi olla tilanteessa, jossa riittävän moni organisaatiossanne ymmärtää, minkä ilmiön kanssa olette tekemisissä. Naristiksi epäilemänne esimies olisi oleellisin tuki, mutta aina hänen saaminen joukkoihisi ei onnistu. Joka tapauksessa voitte alkaa rajoittamaan narsistin mahdollisuuksia pahantekoon.

3F – Arvojen laatiminen

Se on semmoinen juttu, että arvoja vastaan ei voi rikkoa, jos arvoja ei ole.

Jokaisella ihmisellä on omat arvonsa. Myös narsistilla. Hänen arvonsa vaan saattavat poiketa aika tavalla meidän muiden arvoista. “Pyri onnellisuuteen, mutta älä muiden onnellisuuden kustannuksella. Älä kiusaa, älä aiheuta pahaa muille, kohtele toisia kuten haluaisit itseäsi kohdeltavan, älä tapa.” Arvoja, jotka me kaikki voimme allekirjoittaa. Narsistille nämä ovat vain sanahelinää – vain rangaistuksen pelko estää heitä toimimasta näitä vastaan.

Mikä on arvo? Johtamiskontekstissa arvot tarkoittavat niitä ehtoja, joilla toimimme. Mitä saa tehdä ja mitä ei saa tehdä. Arvot ovat kulttuurin perusta ja kuten arvostettu Peter Drucker on sanonut: “Culture eats strategy for breakfast.” Suomeksi: “Kulttuuri syö strategian aamupalaksi.” Savoksi: “Kulttuuri on kestävää, strategiat muuttuu.”

Narsistin temmellyskentän rajoittamiseksi arvojen kirkastaminen ja kirjaaminen on ensiarvoisen tärkeää.

Jos esimerkiksi kirjataan selkeästi kiusaamattomuuden olevan keskeinen arvo, ja vielä väännetään rautalangasta selitykset mitä kiusaaminen on, kapenee narisistin toimintavapaudet merkittävästi. Tai tasa-arvo arvona. Tätähän narsistikin usein korostaa, mutta hän nyt vain on mielestään tasa-arvoisempi kuin muut ja siksi kaiken arvostelun yläpuolella. Entäpä avoimuus? Sitä narsisti kyllä itsessään kehuu, mutta samalla pyrkii vaimentamaan kaiken rehellisen ja suoran keskustelun.

Toki jos arvoja vastaan toimii, pitää siihen sitten myös puuttua. Muuten arvot ovat vain sanahelinää.

Mielestäni erinomainen arvotyöskentelyn esitys löytyy tästä Eerik Lundmarkin vuosi sitten pitämästä aamiaisseminaariaineistosta. Arvot ovat pohja sääntöjen luomiselle, josta enemmän seuraavassa luvussa.


Narsististataselvitymisopas jatkuu noin viikon päästä kävelykartan seuraavilla askeleilla.


Kirjoittajat ovat vihkiytyneet ilmiöön omakohtaisten kokemustensa kautta ja myöhemmin auttaessaan lukemattomia yhteisöjä, jotka ovat kärsineet samasta ilmiöstä.

Toni Hinkka, narsulogi

Toni Hinkka, johtamisaktivisti ja suomen johtavan ammattimentorointiyrityksen CxO Mentor Oy:n toimitusjohtaja.
toni.hinkka@cxomentor.fi, www.cxomentor.fi,www.johtamisaktivisti.com, p. 044 306 3949

Markus Lustig, narsulogi

Markus Lustig, Safehousen toimitusjohtaja, Narsistien Uhrien Tuki Ry:n hallituksen jäsen ja työympäristöongelmien asiantuntija sekä Mielenterveyden Keskusliiton hallituksen jäsen.
markus.lustig@safehouse.fi, www.safehouse.fi, p. 046 6006 595