Avainsanat

, , , , ,

Julkaisemme viikoittain yhden karisman osa-alueen, jotta voit kehittää. Aikaisemmat kirjoitukset löytyvät täällä aiemmin julkaistuista blogeista.

5. Itsetunto – Itseluottamus

Itsetunto tarkoittaa käsitystä omasta arvosta. Kun itsetuntoni on kunnossa, minulla on totuudenmukainen ja myönteinen kuva omista mahdollisuuksistani ja rajoitteistani. Tällainen olen, tällaisena – itsenäisenä ja arvokkaana ihmisenä – olen valmis kohtaamaan muut ja myös arvostamaan heitä.

Terve itsetunto auttaa meitä pitämään vastoinkäymiset erillään meistä itsestämme ja rohkaisee meitä arvojemme ja kykyjemme mukaiseen toimintaan vaikeissa valintatilanteissa.

Itsetunto ei kuitenkaan ole pysyvä ominaisuus, siitä on pidettävä huolta aivan kuten mielen ja kehon kunnosta muutenkin.

Karisma itsetunto

Itseluottamus on itsetuntoon vaikuttava tekijä, joka itsetunnosta poiketen on kuitenkin tilannesidonnainen: Itseluottamus kumpuaa vaihtuvissa tilanteissa onnistumisista.

On helpompi luottaa itseensä olosuhteissa, joista on paljon kokemusta. Paljon esiintynyt näyttää varmemmalta kuin ensimmäistä kertaa yleisön edessä hapuileva. Sama henkilö voi täristä pelosta jossain toisessa tilanteessa. Tuttuus luo turvallisuutta ja sitä kautta itseluottamusta. Mieti itseäsi ensimmäistä kertaa auton ratissa.

Itseluottamuksessa on myös vaaransa. Raja terveen itseluottamuksen ja ylimielisyyden välillä on hiuksenhieno ja tätä rajaa on joskus vaikea tunnistaa. Pitää ymmärtää, että itseluottamus ja nöyryys eivät ole vastakohtia, vaan nöyryys vain tehostaa itseluottamusta. Tekonöyryys taas on todellinen karismantappaja. Vaikeita rajanvetoja.

Tehtävä: Tee lista asioista, joissa olet mielestäsi taitava. Voit kysyä myös sinut hyvin tuntevilta ihmisiltä, miten he näkevät vahvuutesi. Lue aikaisempi kirjoituksemme arvojen merkityksestä karismalle. Tarkista miten hyvin vahvuutesi osuvat arvoihisi. Tee arvoyhteensopivista vahvuuksistasi vaikka seinätaulu tai taustakuva, jota voit miettiä aina tarpeen tullen.

Tunnista onnistumisesi ja kertaa, mikä sinussa vaikutti siihen, että onnistuit. Itseluottamuksen vahvistamisessa sinä itse olet paras neuvonantajasi.

Äärimmäisen itseesi luottavaa alkavaa viikkoa.