Avainsanat

, , , , ,

Narististaselviytymisopas on testausvaiheessa. Kaikki osa-alueet on jäsennelty. Testaan mallia esiintymisissäni, selvitysprojekteissa ja julkisissa kirjoitteluissani. Kaikki saamani palaute auttaa minua kehittämään mallia paremmaksi.

Alla on esitys kokonaisuudesta. Materiaaliin pohjautuva kirja on kustannustoimitusvaiheessa.

Otan kiitollisuudella vastaan kaikki ideat, kritiikin ja kannustukset, joita vain vaivaudutte minulle välittämään.

MItä useampi ihminen ymmärtää tämän ilmiön olemassaolon, sitä helpommin saamme sen kitkettyä tekemästä hallaa sinulle, läheisillesi, ystävillesi, kollegoillesi, organisaatiollesi, yrityksellesi, yhteisöllesi ja yhteiskunnallemme.