Avainsanat

, , , , , , ,

Julkaisemme viikoittain yhden kehitettävissäsi olevan karisman osa-alueen. Aikaisemmat kirjoitukset löytyvät täällä aiemmin julkaistuista blogeista.

  1. Tunneäly – Sosiaalinen ymmärrys

Olemme käsitelleet aiemmissa luvuissa tunneälyn osa-alueista itsetuntemusta (luku 6) ja itseohjausta (luku 14). Nyt pöydällä on sosiaalinen ymmärrys. Siirrymme oman mielen hallinnasta muiden kohtaamiseen.

Sosiaalinen ymmärrys on lukutaitoa. Taitava ihminen hahmottaa kohtaamiensa ihmisten ja yhteisöjen tarpeet, rajoitukset ja valta-asetelmat, ja osaa sovittaa ne omiin tavoitteisiinsa (lähde: Consortium for Research on Emotional Intelligence in Organizations).

Empatia, toisten ihmisten tunteiden ja näkemysten tunnistaminen ja aktiivinen kiinnostus niistä, on sosiaalisen ymmärryksen peruspilari. Taitava yksilö tunnistaa tunnetilat, ymmärtää toisten näkökulmat ja osaa auttaa toisten tunteiden ja tarpeiden mukaisesti.

Palveluasenne on keskeinen näkökulma luottamuksen luomisessa. Liiallisesta palvelemisesta saattaa joskus olla haittaa karisman kannalta, mutta nyt kysymys on siitä, osaammeko lukea. Tässä, jos missä, asenne ratkaisee. Taitava yksilö osaa sovittaa muiden tarpeet omiin tavoitteisiinsa, etsii keinoja luottamuksen ja uskollisuuden lujittamiseksi ja viime kädessä toimii uskottuna neuvonantajana.

Joukot koostuvat aina yksilöistä. Diversiteetin hyödyntäminen, siis yksilöiden erilaisuuden hahmottaminen ja uusien mahdollisuuksien luonti, on avainasemassa karisman vaikuttavuuden laajentamisessa. Taitava yksilö kunnioittaa ihmisten erilaisia taustoja, ymmärtää erilaisia maailmankatsomuksia, näkee monimuotoisuuden mahdollisuutena ja haastaa asenteellisuuden ja suvaitsemattomuuden.

Eteneminen ristiriitaisten tarpeiden ja odotusten viidakossa ei ole aina helppoa. Tarvitaan organisaatioherkkyyttä – yhteisön tunnevirtojen ja valta-asetelmien lukutaitoa. Taitava yksilö tunnistaa olennaiset valtasuhteet, löytää keskeiset sosiaaliset verkostot ja ymmärtää ajattelua ja toimintaa muokkaavat voimat.

Tehtävä: Mieti, miten hyvin sosiaalisen ymmärryksen neljä ulottuvuutta ja niiden osa-alueet ovat hallussasi. Pane muistiin sellaiset asiat, joissa tunnet olevasi epävarma, ja kiinnitä niihin huomiota päivittäisessä työssäsi. Esimerkkiä sopii ottaa niistä ihmisistä, joita arvostat. Miten heidän sosiaalinen ymmärryksensä näkyy? Missä tilanteissa heidän toimintansa poikkeaa edukseen massasta? Ota onkeesi ja sovella. Harjoitus tekee tässäkin mestarin.

Äärimmäisen ymmärryttävää viikkoa!