Avainsanat

, , , , , , , , ,

Julkaisemme viikoittain yhden kehitettävissäsi olevan karisman osa-alueen. Aikaisemmat kirjoitukset löytyvät täällä aiemmin julkaistuista blogeista. Laajemmin ja syvällisemmin asiaa on käsitelty uutuuskirjassa: Karisma – 30 keinoa parantaa henkilökohtaista vaikuttavuutta (lue lisää).

28. Tunneäly – Sosiaaliset taidot

Olemme käsitelleet aiemmissa luvuissa tunneälyn osa-alueista itsetuntemusta (luku 6), itseohjausta (luku 14) ja sosiaalista ymmärrystä (luku 22). Nyt pöydällä ovat sosiaaliset taidot, joilla äly ja tunne pannaan töihin, tuottamaan haluttua tulosta (Lähde: Consortium for Research on Emotional Intelligence in Organizations).

Sosiaaliset taidot kolahtavat kolmeen laariin: suunnan näyttäminen, toimintaedellytysten luonti ja etenemisen varmistaminen. Tämähän on kovin yksinkertaista, eikö totta? Katsotaanpa vähän tarkemmin.

Suunnan näyttäminen koostuu muutoksen johtamisesta ja innostavuudesta. Tehokas muutoksen johtaminen edellyttää muutostarpeen tunnistamista ja viestimistä, muutoksen esteiden poistamista, joukkojen kokoamista muutoksen toteuttamiseksi ja muilta odotettavan muutoksen mallintamista. Tämähän vaikuttaa kovasti manageroinnilta, ja sitä totisesti tarvitaan muutosjohtamisessa. Se vain ei riitä, sillä muutokseen tarvitaan energiaa, ja siinä innostavuus pannaan koetukselle. Karismaattinen ihminen astuu johtamaan, kun sitä tarvitaan, asemasta riippumatta. Hän johtaa esimerkillään ja luo intoa yhteiseen tavoitteeseen ja tarkoitukseen.

Toimintaedellytysten luonnissa keskeistä ovat yhteistyön ja kehittymisen tukeminen ja yhteyksien luonti. Yhteistyön tukemisen peruspilareita ovat osallistaminen, yhteistyöhengen ja keskinäisen kunnioituksen edistäminen, tehtäväfokuksen ja ihmissuhteiden tasapainotus, ja tehokas, avoin vuoropuhelu. Kehittymisen tukemisessa keskeistä on yksilöiden kehitystarpeiden tunnistaminen, heidän valmentamisensa, ja asiallisen palautteen ja tunnustuksen antaminen. Karismaatikot osaavat myös luoda johdettavalle ryhmälleen uusia yhteyksiä, sekä ilmiselvästi tavoitteisiin liittyviä että epävirallisia.

Etenemisen varmistamisessa on kaksi näkökulmaa, vakuuttavuus ja ristiriitojen käsittely. Vakuuttavuus koostuu monista ulottuvuuksista. Taitava suostuttelu, draaman kaaren hallinta, oman esityksen sovittaminen kuulijakunnan mukaan, tunnevihjeiden huomioiminen ja vaikeiden asioiden mutkaton käsittely ovat karismaattisen ihmisen tunnusmerkkejä. Hän hallitsee ristiriitatilanteet tahdikkaasti, tunnistaa konfliktiriskit ja estää niiden eskaloitumisen, rohkaisee avoimeen vuorovaikukseen ja luo win-win-ratkaisuja.

Äärimmäisen sosiaalisesti taitavaa viikkoa!

Ps. Karisma – 30 keinoa parantaa henkilökohtaista vaikuttavuutta on nyt myynnissä täällä (julkaistu 4.6.2015)